Ausschüsse

Technischer Koordinierungsausschuss NRW

Dr.-Ing. Christoph Diekmann

Dipl.-Ing. Roland Eisler

Dr.-Ing. Renato Eusani

Dipl.-Ing. Lothar Flesch

Prof. Dipl.-Ing. Balthasar Gehlen (Vorsitz)

Dr.-Ing. Ralf Grube

Dipl.-Ing. Wilfried Hackenbroch

Prof. Dr.-Ing. Reinhard Harte

Dr.-Ing. Ralf Hartmann-Linden

Prof. Dr.-Ing. Markus Held

Dipl.-Ing. Oliver Hennig

Dipl.-Ing. Knud Kersten

Dr.-Ing. Hans-Jürgen Krause

Dipl.-Ing. Rainer Kröger

Dr.-Ing. Dieter Lehnen

Dr.-Ing. Peter Linzner

Dipl.-Ing. Jörg-Werner Mortell

Dipl.-Ing. Winfried Neumann

Dr.-Ing. Thanh Nhan Nguyen

Dipl.-Ing. Hans Joachim Niebuhr

Dr.-Ing. Udo Paas

Dipl.-Ing. Andreas Plietz

Dipl.-Ing. Karl-Theo Reinhart

Dr.-Ing. Wolfgang Roeser

Dr.-Ing. Roland Spangemacher

Dr.-Ing. Dirk Tuchlinski

Dipl.-Ing. Michael Wulfert

Dr.-Ing. Wulf Zillinger

Koordinierungsausschuss Brandschutz BVPI

Dipl.-Ing. Friedhelm Löschmann

Technischer Koordinierungsausschuss der Länder

Prof. Dipl.-Ing. Balthasar Gehlen

Dr.-Ing. Ralf Grube

Arbeitskreis Bautechnisches Seminar

Dr.-Ing. Ralf Grube

Dipl.-Ing. Uwe A. Ihln

Dr.-Ing. Titus Klöker

Dipl.-Ing. Alexander Pirlet (Vorsitz)

Dipl.-Ing. Andreas Plietz

Dipl.-Ing. Robert Schuchardt

Dr.-Ing. Jens Zurborg

Arbeitskreis Informationen zur Ermittlung der Honorare

Dr.-Ing. Stefan Bild

Dipl.-Ing. Johannes Forsthövel

Dr.-Ing. Ralf Grube (Vorsitz)

Dr.-Ing. Olaf Kersten

Prof. Dr.-Ing. Jens Kina

Dipl.-Ing. Friedhelm Löschmann

Dipl.-Ing. Jörg-Werner Mortell

Dipl.-Ing. Martin Neff

Dipl.-Ing. Hans Joachim Niebuhr

Dipl.-Ing. Karl-Theo Reinhart

Dr.-Ing. Heribert Spitz

Dr.-Ing. Dietmar Streck

Dipl.-Ing. Günter Strunk

Arbeitskreis Weiterentwicklung bvs-NRW

Dr.-Ing. Stefan Bild

Dr.-Ing. Heinrich Bökamp

Dipl.-Ing. Johannes Forsthövel

Dr.-Ing. Ralf Grube

Dipl.-Ing. Jürgen Kullmann

Dipl.-Ing. Friedhelm Löschmann

Dipl.-Ing. Winfried Neumann

Dipl.-Ing. Karl-Theo Reinhart

Dr.-Ing. Heribert Spitz

Dipl.-Ing. Günter Strunk

Dipl.-Ing. Klaus Friedrich Vester